månadsarkiv: oktober 2010

Stipendieutdelningen 2010

Ett stort tack riktas i efterhand till Matilda Roos, Asa och Henrik Dahlén, Växjö för fantastiska inslag på tvärflöjt, violin och piano. Tyvärr har vi ingen bild…

Stipendium_inlagg_2010.600x392.BR.201212.V1
Nöjda stipendiater tillsammans med Christer och Inge Magnusson

Stipendium_inlagg_2010.600x450.BR.201212.V1
Trevlig samvaro i Asa Herrgård

Stipendium_inlagg_2010_3.600x450.BR.201212.V1
Under måltiden fick stipendiaterna i uppgift att berätta om sig själva
och sina framtidsplaner inför nyfikna åhörare

Stipendium_inlagg_2010_2.600x450.BR.201212.V1
Inge själv delade ut ett stipendie då styrelseledamot Karl-Johan Krantz inte kunde närvara…
…och så kom äntligen belöningen för övriga i styrelsen, efter en svår och svettig urvalsprocess!

Stipendium_inlagg_2010_5.600x450.BR.201212.V1 Stipendium_inlagg_2010_6.600x450.BR.201212.V1 Stipendium_inlagg_2010_7.600x450.BR.201212.V1 Stipendium_inlagg_2010_8.600x450.BR.201212.V1