Kategoriarkiv: Okategoriserade

Stipendieutdelningen 2012

För femte året delades stipendier ur Torsten och Maria Magnussons stiftelse ut! Årets utdelning ägde rum i Lammhults kyrka i samband med gudstjänsten den 30 september, anförd av präst Annika Stacke.

Flera passande musikstycken, framförda på tvärflöjt och gitarr av Lovisa Tillmar och Lars-Erik Andersson, ramade in utdelningen på ett förtjänstfullt sätt. Utsökt måltid intogs i församlingshemmet där stipendiaterna sedvanligt fick berätta om sina studieval och framtidsvisioner. Tyvärr kunde inte grundaren Inge Magnusson delta detta år men sände en varm hälsning och överlät åt styrelsen att agera utfrågare efter bästa förmåga.

Tack för en mycket trevlig eftermiddag! /Styrelsen

Stipendie_inlagg.1232x816.BR.V1

Stipendie_inlagg.640x480.BR.201212.V1 Stipendie_inlagg640x480_4.BR.201212.V1

Stipendie_inlagg640x480_3.BR.201212.V1 Stipendie_inlagg640x480_2.BR.201212.V1

 

 

Tack alla inblandade i årets utdelning!

Tack alla inblandade i årets utdelning och glöm inte att ni stipendiater är ambassadörer för Lammhultsbygden!

Är du under 30 år, medlem i Svenska kyrkan, folkbokförd i Lammhultsbygden och pluggar på högskola eller motsvarande?

Välkommen att ansöka till 2013 års utdelning!

Hem.260x195.BR.201212.V1

Stipendieutdelningen 2011

P g a tekniska problem har uppdateringen av 2011 års utdelning blivit rejält försenad. Vi ber om ursäkt för detta.

Årets utdelningsceremoni blev en familjär tillställning i missionshuset i Lädja med efterföljande måltid i Lädja skola.

Inge Magnusson deltog sedvanligt, denna gång med sin hustru som sällskap.

Utdelningen ramades in av prästen Lena Blomquist på ett formidabelt sätt. Härlig kronobergsk folkmusik framfördes av Magnus Gustafsson och Ulrika Gunnarsson från folkmusikgruppen Sågskära. Styrelseledamot Karl-Johan Krantz berättade i korthet om Lädja bys historia. I samband med måltiden fick stipendiaterna berätta om sina studier och framtidsvisioner inför nyfikna åhörare.

Tack alla inblandade för en minnesvärd dag!

Stipendiater_inlagg_2011.712x534.BR.201212.V1 Stipendiater_inlagg_2011_1.712x534BR.201212.V1 Stipendiater_inlagg_2011600x450.BR.201212.V1

Stipendieutdelningen 2010

Ett stort tack riktas i efterhand till Matilda Roos, Asa och Henrik Dahlén, Växjö för fantastiska inslag på tvärflöjt, violin och piano. Tyvärr har vi ingen bild…

Stipendium_inlagg_2010.600x392.BR.201212.V1
Nöjda stipendiater tillsammans med Christer och Inge Magnusson

Stipendium_inlagg_2010.600x450.BR.201212.V1
Trevlig samvaro i Asa Herrgård

Stipendium_inlagg_2010_3.600x450.BR.201212.V1
Under måltiden fick stipendiaterna i uppgift att berätta om sig själva
och sina framtidsplaner inför nyfikna åhörare

Stipendium_inlagg_2010_2.600x450.BR.201212.V1
Inge själv delade ut ett stipendie då styrelseledamot Karl-Johan Krantz inte kunde närvara…
…och så kom äntligen belöningen för övriga i styrelsen, efter en svår och svettig urvalsprocess!

Stipendium_inlagg_2010_5.600x450.BR.201212.V1 Stipendium_inlagg_2010_6.600x450.BR.201212.V1 Stipendium_inlagg_2010_7.600x450.BR.201212.V1 Stipendium_inlagg_2010_8.600x450.BR.201212.V1

 

Tack!

Tack alla inblandade för ett minst lika stämningsfullt arrangemang som i fjol! /Styrelsen

Stipendiater_inlagg_2009.270x202_2.BR.201212.V1
Förstummande vackert sång- och pianoframförande
av Ellen-Maria Broman och Lisa Svärd, Lammhult.
Ett stort tack tjejer!

Stipendiater_inlagg_2009.270x202.BR.201212.V1
Mingel i Aneboda bygdegård och god mat
från Ingrid Brentel, Lammhult