Diakonalt stöd

Ansökan diakonalt ekonomiskt stöd

Vill du ansöka om diakonalt ekonomiskt stöd? Tveka inte att kontakta någon i styrelsen eller maila oss!

Styrelsen har tystnadsplikt och bidraget offentliggörs aldrig.

Anna Håkansson       070-26 29 299

Jens Tengius              073-212 70 56

Lars-Göran Hedstig   070-63 80 563

Stephanie Tiedt         076-76 75 072

Karl-Johan Krantz      070-24 53 972

E-post:
kontakt@tommstiftelse.se

Diakonalt_stod.600.450.BR.201212.V1