Stipendiater 2008

Stipendiat_2008_1_270x360.BR.201212.V1
Lina Åström, Lädja – teknisk-journalistisk utbildning
mot radioproduktion.

 

 

 

 

 

Stipendiat_2008_2_270x360.BR.201212.V1
Eskil Varenius
, Ernatorp – partikelfysik & arabiska.

 

 

 

 

 

 

Stipendiat_2008_3_270x360.BR.201212.V1
Louise Henrysson
, Bredhult – maskinteknik & design mot konstruktör.

 

 

 

 

 

Stipendiat_2008_4_270x360.BR.201212.V1
Erik Liljengren
, Mössjöås – industriell ekonomi
mot träindustrin, ryska.

 

 

 

 

 

Stipendiat_2008_5_270x360.BR.201212.V1
Hilda Palm
, Lädja – ekologi.