Stipendiater 2011

Stipendiat_2011_1_320x390.BR.201212.V1
Frida Gustavsson, Hisshult. Socionomprogrammet.
Lunds universitet.

 

 

 

 

 

Stipendiat_2011_2_329x428.BR.201212.V1
Erik Wiréhn, Bredhult. Maskinteknisk utbildning.
Linnéuniversitetet i Växjö.

 

 

 

 

 

Stipendiat_2011_3_337x427.BR.201212.V1
Algot Alexiusson
,  Lammhult. Gastronomi.
Högskolan i Kristianstad.

 

 

 

 

 

Stipendiat_2011_4_367x422.BR.201212.V1
Kerstin Varenius, Ernatorp. Civilingenjörsprogram
i bioteknik.
Umeå universitet.

 

 

 

 

 

Stipendiat_2011_5_291x408.BR.201212.V1
Amanda Eldeland
, Lammhult. Masterutbildning i
Internationell kris- och konflikthantering.
Göteborgs universitet