Stipendiekriterier

Ansökningskriterier för stipendiet

Den sökande skall:

  • Vara under trettio år
  • Vara stadigvarande medlem i Svenska kyrkan
  • Vara folkbokförd eller före studiernas början varit folkbokförd inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar. Skicka med personbevis.
  • Bedriva eftergymnasiala studier på heltid.
  • Vid akademisk utbildning styrka att minst 22,5 poäng tagits under vårterminen (observera att omtentamina på kurser du läst tidigare ej kan inräknas).
  • Vid icke akademisk utbildning (tex. Yrkesutbildning, folkhögskola etc.) insända intyg om påbörjad utbildning.
  • Personligen närvara vid den årliga utdelningen av stipendiet på meddelad plats söndagen efter Tacksägelsedagen.
  • Tillsammans med ansökan skriva ett personligt brev om sig själv och sina framtidsplaner.

Stipendier kan erhållas högst en gång.

Stiftelsen har endast ett ansökningstillfälle/år .

Observera att om du läser utomlands, så skall detta vara vid ett av det aktuella landets godkända universitet – se vidare information på Högskoleverkets studieinformationssida

Du skall vidare visa att de poäng som du tagit motsvarar heltidsstudier vid svenskt universitet.

Studieintyg (avklarade poäng) för vårterminen innevarande år insändes till Stiftelsen senast den 15 augusti.

Ansökningskriterier (PDF)

 

Stipendiekriterier_260x169.BR.201212..V1