Styrelsen för Torsten och Maria Magnussons stiftelse tackar…

…alla inblandade för en härlig eftermiddag och önskar stipendiaterna all lycka i framtiden! Ett speciellt tack till Annie och Julia Caroll samt Johan Wallin från Kulturskolan för fina musikinslag.

/Styrelsen