Styrelsen

tommstyrelse
Övre raden från vänster: Lars-Göran ”Lalle” Hedstig, Karl-Johan Krantz, Jens Tengius.

Nedre raden från vänster: Anna Håkansson, Stephanie Tiedt.