Hem

Välkommen!

Inge Magnusson, son till Torsten och Maria Magnusson, bildade i juli 2007 stiftelsen.
Efter att ha sålt en del i sitt företag blev det möjligt för Inge att förverkliga en gammal idé om att göra något till minne av sina föräldrar.

Hem_260x195.BR.201212.V1Rötterna är starka i Aneboda där Inges farmor och farfar drev pensionat i Carlsborg (efter farmor
Esters bror Carl), senare Anegården. Inges far
föddes i Ugglehults prästgård och Inges mor växte upp i Gnesta i Södermanland. Det var också där som de två träffades då farmodern och farfadern flyttat och köpt ett pensionat där. 1939 vigdes Torsten och Maria och tillbringade sedan de första gemensamma åren i Lund där Torsten slutförde sina studier till präst. De fick fem barn varav Inge är den tredje i ordningen. Maria var en varm och fin människa och en fantastisk mor. Hon var ett stort stöd för sin make som hustru och prästfru, vilket på den tiden krävde en stor insats. Torsten ägnade hela sitt liv åt kyrkan och pensionerades som kyrkoherde på Dalarö men förblev smålänning och Anebodabo i sitt hjärta, livet ut.

Torsten och Maria Magnussons stiftelse har som ändamål dels att ekonomiskt stödja
eftergymnasial utbildning för ungdomar och dels att ge diakonalt ekonomiskt bidrag
i församlingarna Berg, Asa och Aneboda.
Årligen skall 100 000 kronor utdelas till eftergymnasial utbildning och kan sökas av den som

  • är under 30 år
  • är stadigvarande medlem i Svenska kyrkan
  • är folkbokförd eller före studiernas början varit folkbokförd inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar
  • har antagits till och påbörjat eftergymnasial utbildning

och 50 000 kronor till diakonala ändamål vilket kan ges efter ansökan till den som

  • vistas inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar
  • är i behov av diakonalt ekonomiskt stöd